• Πως να παραλάβω το δέμα/εμόρευμα μου?
 • Τι  πρέπει να ξέρω κάνοντας ON LINE παραγγελία?
 • Tα απαραίτητα εγγραφα?
 • Που και πως μπορεί να γίνει ο εκτελωνισμός?
 • Πρέπει να στείλω εμπόρευμα σε Τρίτη χώρα!?
 • Πως γίνεται η εξαγωγή
 • Τρίτες χώρες-παραλαβή δεμώτων
 • Θέλω να πάρω τα προσωπικά μου είδη,οικοσκευές  και то αυτοκίνητο μου στο εξωτερικό.
 • Θελω να μεταφέρω τα προσωπικά μου είδη,οικοσκευές και το αυτοκίνητο μου από το  εξωτερικό.
 • Γιατί πρέπει να έχω αριθμός EORI?
 • Πρέπει να παω στο τελωνειο για ένα δέμα?
 • Εχω κοντείνερ στο λιμάνη!?
 • Πως να οργανώσω τις προμήθειες μου στην εταιρεία?
 • Το δέμα μου έχει κολλήσει  στο αεροδρομείο
 • Τι είναι αριθμός EORI?
 • Είναι απαρέτητη η εξουσιοδότηση του εκτελωνιστή?