В резултат на непрекъснатото развитие и справяне с поредните предизвикателства в световната търговия и веригата на доставки, дружество „ДИ ЖИ АЙ Консулт‘“ ЕООД  с организация, последователност, конфиденциалност и надеждност, действа от 2006 г. насам в предоставянето на митнически услуги  и   ПРЯКО МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО на юридически и физически лица.

С комбинация от ценности като интегритет, прозрачност и отборен  дух,  с  добри академични и професионални умения, екипът на „ДИ ЖИ Ай  Консулт“ ЕООД предоставя  специализирани услуги в цялата гама от дейности по митническо оформяне, свързани с износ, внос, транзит.

Основана в България, с офис със стратегическо местоположение в Кулата, на Главен път Е-79.